Tilstandsrapport •

Hvordan •

Hvem skal bestille tilstandsrapporten ?

Det er dig selv – og ikke ejendomsmægleren – der bestiller et huseftersyn hos en beskikket bygningssagkyndig. Du skal også betale for tilstandsrapporten. Prisen ligger fra 4.000 til 6.000 kr. afhængig af boligens samlede areal og alder. Hvis der allerede er en tilstandsrapport, som er under 6 måneder gammel, kan du bruge den.

For at der kan udarbejdes et tilbud på ejerskifteforsikring, skal der samtidig udarbejdes en El-installationsrapport, hvilken vi kan foranledige rekvireret

 • Som sælger kontakter du os, for aftale om udarbejdelse af en tilstandsrapport.
 • Vi aftaler pris og et tidspunkt for møde og gennemgang af huset.
 • Når huset skal gennemgås skal vi sikres adgang til alle rum i boligen, skunk og tagrum, kælder og tilgængelige krybekældre og installationer.

Herefter gennemgår jeg alle bygninger på matriklen for at kontrollere og beskrive om der er skader, fejl, mangler, eller risiko for skader. Dette foregår ved en visuel gennemgang, hvor jeg indtaler eventuelle bemærkninger på min diktafon. I forbindelse med gennemgangen kan jeg foretage fugtmålinger.


Når min gennemgang er afsluttet, kan jeg kort give dig en mundtlig beskrivelse af ejendommen.

 • Og 1-2 dage efter gennemgangen modtager du en tilstandsrapport samt et tilbud på en ejerskifteforsikring

Hvorfor •

Tilstandsrapporten og elinstallationsrapporten er et krav for, at man kan tegne en ejerskifteforsikring.

En tilstandsrapport frigør dig fra ansvaret for fejl, mangler skader og skjulte skader på boligen, når du sammen med tilstandsrapporten får et tilbud om ejerskifteforsikring , og skriftligt tilbyder at betale halvdelen af den samlede præmie for forsikringen.
 • Gør du ikke det, kan du risikere at have ansvaret for skjulte fejl og mangler i 10 år.
 • Bemærk du hæfter dog som sælger stadig for eksempelvis ulovligheder, svig og grov uagtsomhed.

Vær opmærksom på at du skal sikre dig at køber hat set tilstandsrapporten, og tilbud på en ejerskifteforsikring, inden køber afgiver tilbud på boligen.

Ellers bortfalder dit 10-årige ansvar for mangler ikke!

Starttidspunktet for en tilstandsrapport er den dag, vi indberetter rapporten. En beskikket sagkyndig skal indberette en tilstandsrapport senest 14 dage efter syn af hus jfr. bekendtgørelsen §14.

Det er frivilligt, om du vil få lavet en tilstandsrapport.

Hvad får du •

 • En tilstandsrapport, der indeholder skema der viser de registrerede bygninger på matriklen, deres arealer og anvendelse.
 • En oversigt i skemaform, der viser hvilke bygningsdele der er fundet fejl, eller skade og hvilken karakter, der er afgivet for den.
 • En angivelse af hvilke bygningsdele, som normalt er tilgængelige, men som ikke har været mulig at vurdere og hvorfor.
 • En sammenfatning - kort beskrivelse af hvordan bygningen er vurderet.
 • Bemærk du hæfter dog som sælger stadig for eksempelvis ulovligheder, svig og grov uagtsomhed.
Resultatet af gennemgangen beskriver bygningens bestanddele indvendigt og udvendigt (fundament, kælder, facader tag m.v)

Vær opmærksom på at du skal sikre dig at køber hat set tilstandsrapporten, og tilbud på en ejerskifteforsikring, inden køber afgiver tilbud på boligen.

Ellers bortfalder dit 10-årige ansvar for mangler ikke!

Resultatet af gennemgangen beskrives ved angivelse af fejl, skade, mangel, eller risiko for skade – ved hjælp af følgende karakter:
Ingen bemærkninger K0 – Kosmetiske skader K1 – Mindre alvorlige skader K2 – Alvorlige skader

 • K3 - Kritiske skader UN - Behov for yderligere undersøgelse
 • Skader, med vurderingen K2 og K3, bør du regne med at skulle udbedre, når du overtager huset.
Vurderingen skal være et værktøj til at sikre at husets pris afspejles af disse skader
Selv om K3 er en kritisk skade, behøver det dog ikke nødvendigvis være en meget dyr skade. Hvis fx en tagsten er knækket, er det nok en K3-skade – men det er til at overskue. Vi udarbejder ikke angivelse af priser for udbedringer.

Som køber bør du derfor selv få en eller flere håndværkere til at give et tilbud.

Se yderliger på Erhvervs- og byggestyrelsens hjemmeside: www.boligejer.dk