Tilstandsrapport •

Hvordan •

Hvem skal bestille tilstandsrapporten ?

Det er dig selv – og ikke ejendomsmægleren – der bestiller et huseftersyn hos en beskikket bygningssagkyndig. Du skal også betale for tilstandsrapporten. Prisen ligger fra 4.000 til 6.000 kr. afhængig af boligens samlede areal og alder. Hvis der allerede er en tilstandsrapport, som er under 6 måneder gammel, kan du bruge den.

For at der kan udarbejdes et tilbud på ejerskifteforsikring, skal der samtidig udarbejdes en El-installationsrapport, hvilken vi kan foranledige rekvireret

 • Som sælger kontakter du os, for aftale om udarbejdelse af en tilstandsrapport.
 • Vi aftaler pris og et tidspunkt for møde og gennemgang af huset.
 • Når huset skal gennemgås skal vi sikres adgang til alle rum i boligen, skunk og tagrum, kælder og tilgængelige krybekældre og installationer.

Herefter gennemgår jeg alle bygninger på matriklen for at kontrollere og beskrive om der er skader, fejl, mangler, eller risiko for skader. Dette foregår ved en visuel gennemgang, hvor jeg indtaler eventuelle bemærkninger på min diktafon. I forbindelse med gennemgangen kan jeg foretage fugtmålinger.


Når min gennemgang er afsluttet, kan jeg kort give dig en mundtlig beskrivelse af ejendommen.

 • Og 1-2 dage efter gennemgangen modtager du en tilstandsrapport samt et tilbud på en ejerskifteforsikring

Hvorfor •

Tilstandsrapporten og elinstallationsrapporten er et krav for, at man kan tegne en ejerskifteforsikring.

En tilstandsrapport frigør dig fra ansvaret for fejl, mangler skader og skjulte skader på boligen, når du sammen med tilstandsrapporten får et tilbud om ejerskifteforsikring , og skriftligt tilbyder at betale halvdelen af den samlede præmie for forsikringen.

Hvad er en elinstallationsrapport?

“Når du skal købe eller sælge et hus, bliver der i de fleste tilfælde udarbejdet en elinstallationsrapport som led i huseftersynsordningen. Elinstallationsrapporten er gyldig i et år.”

 • Gør du ikke det, kan du risikere at have ansvaret for skjulte fejl og mangler i 10 år.
 • Bemærk du hæfter dog som sælger stadig for eksempelvis ulovligheder, svig og grov uagtsomhed.

Vær opmærksom på at du skal sikre dig at køber hat set tilstandsrapporten, og tilbud på en ejerskifteforsikring, inden køber afgiver tilbud på boligen.

Ellers bortfalder dit 10-årige ansvar for mangler ikke!

Starttidspunktet for en tilstandsrapport er den dag, vi indberetter rapporten. En beskikket sagkyndig skal indberette en tilstandsrapport senest 14 dage efter syn af hus jfr. bekendtgørelsen §14.

Det er frivilligt, om du vil få lavet en tilstandsrapport.

Hvad får du •

 • En tilstandsrapport, der indeholder skema der viser de registrerede bygninger på matriklen, deres arealer og anvendelse.
 • En oversigt i skemaform, der viser hvilke bygningsdele der er fundet fejl, eller skade og hvilken karakter, der er afgivet for den.
 • En angivelse af hvilke bygningsdele, som normalt er tilgængelige, men som ikke har været mulig at vurdere og hvorfor.
 • En sammenfatning - kort beskrivelse af hvordan bygningen er vurderet.
 • Bemærk du hæfter dog som sælger stadig for eksempelvis ulovligheder, svig og grov uagtsomhed.

Resultatet af gennemgangen beskriver bygningens bestanddele indvendigt og udvendigt (fundament, kælder, facader tag m.v)

Vær opmærksom på at du skal sikre dig at køber hat set tilstandsrapporten, og tilbud på en ejerskifteforsikring, inden køber afgiver tilbud på boligen.

Ellers bortfalder dit 10-årige ansvar for mangler ikke!

Sådan fungerer den nye ejendomsvurdering

Hver konstateret skade under gennemgangen får en vurdering, der viser, hvor alvorlig skaden er. Skadens alvor vurderes ud fra, hvor store konsekvenser den kan have for bygningsdelen, og hvor akut det er at få den udbedret.
I tilstandsrapporten kan du læse om følgende typer af skader:

Kritiske skader

Skader ved bygningsdelen, som allerede har medført eller vil medføre, at bygningsdelens funktion svigter på kort sigt. Dette svigt kan medføre eller kan allerede have medført skader på andre bygningsdele

Alvorlige skader

Skader ved bygningsdelen, som vil medføre, at bygningsdelens funktion svigter på længere sigt. Dette svigt kan medføre skader på andre bygningsdele.

Mindre alvorlige skader

Skader, som ikke har nogen indflydelse på bygningsdelens eller bygningens funktion.

Mulige skader

Forhold ved bygningsdelen, som bør undersøges for at afklare, om det er en skade. Det kan være en kritisk eller en alvorlig skade. Derfor bør du afklare den mulige skades omfang og konsekvenser. Hvis du vælger at købe ejendommen, uden at forholdet er undersøgt nærmere, bærer du selv risikoen.

Kort sigt er, når den bygningssagkyndige ud fra sin indsigt og erfaring skønner, at skaden udvikler sig negativt indenfor en periode på op til cirka 2 år. Det kan være meget individuelt, hvordan en skade udvikler sig. Det kan være væsentligt hurtigere end 2 år. Det er også muligt, at den negative udvikling allerede er begyndt.

Se yderliger på Erhvervs- og byggestyrelsens hjemmeside: www.boligejer.dk

Hvordan skal rapporten forstås?

Elinstallationsrapporten ligner en tilstandsrapport, og der anvendes også overordnet samme karaktersystem:

IB = Ingen bemærkninger. 

K0 = Praktisk eller kosmetisk mangel. 

K1 = Ulovligt forhold, som ikke umiddelbart er farligt, og som ikke påvirker funktionsdygtigheden.

Eksempel

Dåsen bag en stikkontakt passer ikke med fronten på stikkontakten.

K2 = Ulovligt forhold, som på længere sigt kan indebære risiko for personskade eller brand og/eller manglende eller mangelfuld funktionsdygtighed i en mindre og afgrænset del af installationen. 

Eksempel 

Det kan fx være en manglende dåse bag et lampeudtag

K3 = Ulovligt forhold, som nu eller på kort sigt indebærer risiko for personskade eller brand og/eller manglende eller mangelfuld funktionsdygtighed i en væsentlig eller omfattende del af installationen.

Eksempel 

Fejlstrømafbryderen på eltavlen kobler ikke fra inden for tidsgrænsen.

UN = Bør undersøges nærmere