Syn & Skøn •

Hvordan •

Ved syn og skøn vurderer en uvildig sagkyndig person en sag, hvor to parter er blevet uenige. Det kan fx være en boligejer og en håndværker, der er uenige om, hvorvidt aftalte ydelser svarer til forventningerne i aftalen.

  • Påtænker du at iværksætte en syn og skønssag kan du:
  • aftale udarbejdelse af en uvildig byggeteknisk rådgivning og mægling mellem parterne.Herved sparer du kostbar og langvarige retssager og sagsbehandling, mulighed for forlig uden store omkostninger til advokater.
  • Ved en uvildig byggeteknisk gennemgang vurderer vi sagen, og beskriver omfang, mulige årsager og fejl.
  • Anviser udbedringsforslag af pågældende fejl/skader. Dette anvendes til for parterne at indgå forlig.
  • du kan også vælge at iværksætte en syn- og skønssag, hvor du skal indsende en begæring til Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed.

Voldgiftsnævnet udnævner derefter en skønsmand. Voldgiftsnævnet skal sikre, at skønsmandens habilitet er i orden. Han må ikke have nogen form for relationer til en af sagens parter eller deres advokater.
I store og komplekse sager kan der udmeldes flere skønsmænd, der beskæftiger sig med sagen. Almindeligvis udmeldes der dog kun én skønsmand.
Voldgiftsnævnet kan vælge at udmelde en ny skønsmand til et nyt syn og skøn. Dette sker dog yderst sjældent og kræver ganske særlige omstændigheder, f.eks. at skønsmanden har begået væsentlige fejl eller har vist sig at være inhabil.

Hvis sagen skal behandles i voldgiftsretten, vil retten tage stilling til, om der skal udføres supplerende eller nyt syn og skøn, og om skønsmanden skal erstattes med en ny.

Hvorfor •

01.

Ved en byggeteknisk rådgivning opnår du en beskrivelse og vurdering af skader og eller fejl i pågældende sag – denne kan anvendes til at opnå forlig mellem parterne.

02.

Hvis forlig ikke kan opnås, har du en beskrivelse der kan anvendes til den videre vurdering i sagen, såfremt du vælger at iværksætte en sag ved Voldgiftsnævnet for bygge og anlægsvirksomhed

Hvad får du •

  • Ved en uvildig byggeteknisk vurdering får du en rapport, der kan danne grundlag for at handle og træffe beslutninger om løsninger for den aktuelle sag:
  • Du får en omfangsbeskrivelse af problemet og en rådgivning for en mulig udbedring.
  • Dette kan du bruge til at forhandle forlig om problemerne og derved spare mange omkostninger og spekulationer, som kan være ved en langstrakt retslig afgørelse af sagen.
  • Dokumentationen indeholder de væsentligste forudsætninger for energimærkningen og de registreringer fra gennemgangen af bygningen og dens installationer, der er brugt ved beregningen af energimærket og ved vurderingen af energibesparelser i energiplanen.
På linket kan du finde rådgivning omkring forløbet af en syn og skønssag ved retslig afgørelse.

Se yderliger på Erhvervs- og byggestyrelsens hjemmeside: ww.domstol.dk