Køberrådgivning •

Hvordan •

En køberrådgivning er en uvildig gennemgang for køber, der overvejer køb af ejendom. Rådgivningen bestilles af køber.

Rådgivningen gennemføres sammen med dig/jer som interesseret køber. For at gennemgangen kan udføres skal der aftales gennemgang af bygningen med sælger af ejendommen.

Gennemgangen, kan udføres, både når der foreligger en tilstandsrapport for ejendommen, og uden der foreligger en tilstandsrapport.

Såfremt der foreligger en tilsttandsrapport, skal denne foreligge.

Bygningen bliver gennemgået og der vurderes, hvorvidt og hvad angivelserne i tilstandsrapporten har af konsekvenser. Hvis der ikke foreligger en tilstandsrapport vurderes bygningens stand med henblik på samme.

Der udarbejdes en prioriteret rapport for gennemgangen, således at de økonomisk dyreste angivelser angives først (punkterne prissættes ikke grundet der ved indhentning af pris ved håndværker er forholdsvis store udsving).

  • Rapporten kan anvendes til sammen med den eventuelt udførte tilstandsrapport at indhente bindende tilbud på udbedringer - der så kan anvendes til at forhandle pris og/eller aftaler om udbedringer inden et køb gennemføres.

Hvorfor •

En køberrådgivning er en uvildig gennemgang for køber, der overvejer køb af ejendom. Rådgivningen bestilles af køber.

Rådgivningen gennemføres sammen med dig/jer som interesseret køber. For at gennemgangen kan udføres skal der aftales gennemgang af bygningen med sælger af ejendommen.

  • Ved købergennemgangen vil vi foretage en grundig gennemgang af huset.

Vi vil kunne besvare evt. spørgsmål, du har til tilstandsrapporten, energimærkningen og boligen, og du vil kunne få afdækket andre emner, som måske ikke er medtaget i rapporterne.

Dette kan f.eks. omfatte slid, vedligeholdelsesstand samt forventede restlevetider på bygningsdele som døre, gulve, tage, vinduer osv. Noget som man normalt ikke vil kunne vurdere selv.

  • En køberrådgivning kan være det medhjælpende til at opnå et for dig optimalt forhandlingsresultat i købssituationen

Hvad får du •

  • En køberrådgivning er et instrument for dig som køber til at få troværdige priser for fejl, mangler og/eller skader, som er påkrævende at udbedre, og/eller du som køber prioritere væsentlige at få belyst konsekvenserne for.
  • Indholdet af rapporten vil sammen med bindende tilbud fra håndværker være et slagkraftig dokument for dig i forhandlingssituationen inden en købsaftale påtegnes.
  • Du har efter et eventuelt køb en vedligeholdesesrapport hvor du kan planlægge i forhold til hvad der er vigtigt at have opmærksomhed på
  • Prisen for en køberrådgivning vil være mellem kr. 4000 og 6000 afhængit af boligens størrelse og alder.

Se yderliger på Erhvervs- og byggestyrelsens hjemmeside: www.boligejer.dk