Energimærke •

Hvordan •

Hvem skal bestille Energimærket?

Det er dig selv – og ikke ejendomsmægleren – der bestiller et energimærke. Mærkningen skal udføres af en person som, er beskikket og certificeret energikonsulent/konsulentfirma.

Du skal også betale for energimærket. Prisen ligger fra 4.500 til 5.600 kr. afhængig af boligens samlede areal og alder.

Hvis der allerede er et gyldigt energimærke, kan du anvende dette -gyldighed står øverst i energimærket.

Bemærk bygninger mellem 6 år og 25 år gamle han tilbydes udarbejdet for kr. 1000 hvis det kan accepteres der i stedet udarbejdes et “AUTOMATMÆRKE “. Se nærmere herom i der efterfølgende. Vi aftaler pris og et tidspunkt for møde og gennemgang af huset.

Når huset skal gennemgås, skal vi sikres adgang til alle rum i boligen, skunk og tagrum, kælder og tilgængelige krybekældre og installationer.

 • Inden jeg gennemgår huset, skal der udfyldes :
 • Skema sæt - Aftale om Energimærkning, der indeholder spørgsmål om bygningens årsforbrug for varme, el og vand , adressen, samt oplysninger om sælger.
 • REKVISITION der beskriver aftaleforholdet mellem dig som sælger og mig som rådgiver , begge udfyldes under min vejledning.
 • Herefter gennemgår jeg opvarmede bygninger. Dette foregår ved en gennemgang, hvor jeg opmåler bygningen, og undersøger kvaliteten af isolering, vinduer og døre, varmeinstallation m.v
 • Når min gennemgangen er afsluttet kan jeg kort give dig en mundtlig beskrivelse af ejendommen
 • Og 1-2 dage efter gennemgangen modtager du et energimærke for bygningen

Hvorfor •

Hvis enfamiliehuset, ejerlejligheden, anparten eller andelsboligen sælges gennem en ejendomsformidler, har du som sælger pligt til at fremlægge et energimærke til formidleren forud for annoncering til salg.  Det er lovpligtigt at energimærke bygninger ved salg eller udlejning.

Siden juli 2010 har det desuden været lovpligtigt, at ejendomsmægleres salgsannoncer angiver, hvilket energimærke bygningen har.

 • Energimærkningen har som formål:
01.

Vise boligens energiforbrug og virke som en form for varedeklaration, når den sælges eller udlejes.

02.

Give overblik over de energimæssige forbedringer, det kan betale sig at gennemføre – hvad de går ud på, hvad de koster at gennemføre, og hvor stor besparelse der kan opnås på el- og varmeregninger.

Mærkningen fortæller om bygningens energimæssige kvalitet – ikke om hvordan ejernes forbrugsmønster er, eller om det er varmt eller koldt klima for tiden.

Gyldigheden for ennergimærket er 7 år fra den dag vi indberetter rapporten. En beskikket sagkyndig skal indberette et energimærke senest 14 dage efter syn af hus

Hvad får du •

 • Et standardiseret energimærke samt en dokumenteret opgørelse over husets energimæssige tilstand.
 • I vurderingen indgår energiforbrug til opvarmning, varmt brugsvand, køling, ventilation og eventuelt belysning, ligesom vandforbrug også kan indgå.
 • En energiplan, der er en dokumenteret liste med forslag til energibesparende tiltag og råd om, hvordan energiforbruget kan sænkes. Energiplanen kan også indeholde forslag til vandbesparende tiltag.
 • Dokumentationen indeholder de væsentligste forudsætninger for energimærkningen og de registreringer fra gennemgangen af bygningen og dens installationer, der er brugt ved beregningen af energimærket og ved vurderingen af energibesparelser i energiplanen.

Se yderliger på Erhvervs- og byggestyrelsens hjemmeside: www.boligejer.dk