Arkitektrådgivning •

Hvordan •

Går du med byggetanker, vil du møde et utal af færdige løsninger, hvor du bliver præsenteret for pakkeløsninger, hvor du ved enkelte bliver tilbudt mulighed for at få mindre ændringer i pakken.

 • Du kan også vælge at gå en anden vej
 • Du kan formulere dine individuelle ønsker og krav til dit byggeri uden at skulle indpasse disse i færdige pakkeløsninger.

Vælger du dette, vil du sandsynlighed få brug for arkitektrådgivning.

Når vi udfører rådgivning vælger vi i samarbejde at formulere et program der beskriver dine drømme og visioner for netop det byggeri, du agter at påbegynde.

Det betyder, at vi formulerer realiserebare løsninger, der er tilpasset netop de omgivelser byggeriet ønsket gennemført.

Vi udarbejder efter programfasen et visuel forslag til det beskrevne program, så der skabes forståelse og klarhed for dig som bygherre af om byggeriet svarer til det udarbejde program, om der ved visualiseringen opstår løsninger, som du finder ikke at svare til dine forventninger.

Derefter tilretter vi programmet for byggeriet og ændrer det visualiserede forslag så det svarer til de beskrevne ønsker.
 • Når det visualiserede forslag er godkendt, udarbejder vi til dette en beskrivelse af materialevalg.
 • Med dette som grundlag kan vælges at vi foranlediger udarbejdelse af myndighedsprojekt og byggeprojekt: dette får vi udarbejdet eksternt.
 • Du kan også vælge selv at gå videre med forslaget til en hovedentreprenør, eller flere underentreprenører

Hvorfor •

 • Når du vælger at få udarbejdet materiale til et byggeprojekt hos os, er det netop fordi du ønsker gennemført et byggeri der er tilpasset omgivelserne, hvor byggeriet skal gennemføres.
 • Et byggeri der præcis tilgodeser dine visioner for bygningen.
 • Et byggeri der ikke er en færdig tilrettet pakkeløsninger, med hvor du kan stille krav til bygningens udformning og materialer.
 • Du får et arkitektonisk bearbejdet forslag til dine beskrevne ønsker for byggeriet

Hvad får du •

 • Når du vælger rådgivning fra os, får du et materiale:
 • Hvor du får en arkitektonisk rådgivning der muliggør at realisere dit projekt.
 • Hvor du får beskrevet og visualiseret løsninger for dit projekt.
 • Hvor du får realiserbare forslag til hele byggeriet, materialer, farver, funktion, disponering af rumforløb, indretning, og lysforhold.
 • Hvor du får et materiale der giver dig grundlag for prisdannelse for projektet.
 • Vi forholder dine ønsker til omgivelser så arkitektur indpasses.

Se yderliger på Erhvervs- og byggestyrelsens hjemmeside: www.oekologi.dk